Leader Team Broker oferă pachete de asigurări de malpraxis complexe la prețuri accesibile, care acoperă inclusiv întreruperea de sarcină la cerere


Deși întreruperea de sarcină la cerere este un act medical legal în România, atât timp cât nu depășește termenul prevăzut de lege până la care poate fi efectuată, multe femei se lovesc de refuzul medicilor atunci când vor să apeleze la această intervenție, atât în spitalele de stat, cât și în unele clinici private. Iar acest refuz are legătură, în unele cazuri, cu asigurările de răspundere profesională pe care clinicile/spitalele și medicii le încheie pentru malpraxis.

În România, legislația prevede obligativitatea încheierii unei asigurări de răspundere profesională (mai cunoscută sub numele de malpraxis), atât în cazul medicilor și a personalului medical și din farmacii, cât și în cazul clinicilor și spitalelor de stat și private, care răspund în solidar cu medicul în cazul unui malpraxis.

Casa Națională de Sănătate cere un pachet minim de asigurare de malpraxis pentru personalul medical și pentru clinici/spitale. Însă, cu cât asigurarea aleasă este mai ieftină, cu atât aceasta conține mai puține situații în care asigurătorul oferă despăgubiri. De aceea, pot exista situații medicale pe care medicii le refuză, pe motiv că nu sunt acoperite de asigurarea de malpraxis.

Potrivit Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, malpraxisul este ”eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice”.

Răspunderea civilă, însă, nu o exclude pe cea penală. Dacă medicul sau un angajat din sistemul medical săvârșește o faptă ce reprezintă o infracțiune, atunci acesta va răspunde și penal.

 

Cum se stabilește un caz de malpraxis și cum funcționează asigurarea

În cazul în care un pacient sau familia acestuia consideră că medicul a făcut erori care au dus la înrăutățirea stării de sănătate sau la deces, se face o reclamație la nivelul autorităților de sănătate publică județene. Pe baza acesteia, se constituie o comisie de monitorizare și competență profesională, din care fac parte reprezentanți ai Casei județene de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor/Medicilor Dentiști/Farmaciștilor/Ordinului Asistenților, ai autorităților locale de sănătate publică, precum și un expert medico-legal.

În cazul în care comisia de evaluare constată un caz de malpraxis, asigurătorul, împreună cu asiguratul și cu pacientul prejudiciat stabilesc cuantumul daunei. Dacă apar neînțelegeri între părți, despăgubirile sunt acordate în baza unei decizii definitive a instanței de judecată.

Despăgubirile se acordă în baza deciziei Colegiului Medicilor, a instanței sau a negocierii directe cu asigurătorii. Acestea sunt acordate pentru sumele pe care cadrul medical asigurat este obligat să le achite persoanei sau persoanelor păgubite, în urma unei îngrijiri medicale eronate, care poate avea drept efect inclusiv vătămarea corporală a pacientului sau decesul. În caz de deces, despăgubirile se acordă urmașilor pacientului care au solicitat aceste drepturi”, a declarat Marius Constantinescu, director de Daune în cadrul Leader Team Broker.

 

Care sunt despăgubirile în caz de malpraxis

Limitele minime ale asigurării personalului medico-sanitar pentru o perioadă de un an calendaristic sunt următoarele:

  • medici de familie şi medici de medicină generală: echivalentul în lei al sumei de 12.000 euro;
  • medici specialişti – specialităţi medicale: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;
  • medici specialişti – specialităţi chirurgicale: echivalentul în lei al sumei de 62.000 euro;
  • medici dentişti: echivalentul în lei al sumei de 37.000 euro;
  • farmacişti care lucrează în farmacii cu circuit deschis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;
  • farmacişti care lucrează în farmacii cu circuit închis: echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro;
  • biochimişti, biologi şi medici specialişti – specialităţi paraclinice: echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro;
  • asistenţi medicali şi moaşe care îşi desfăşoră activitatea în unităţi sanitare cu paturi: echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
  • asistenţi medicali şi moaşe care îşi desfăşoară activitatea în medicina primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale: echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;
  • asistenţi de farmacie: echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

 

Leader Team Broker oferă pachete complexe de asigurări de malpraxis la prețuri accesibile

Leader Team, broker de asigurări care colaborează cu peste 30 de asigurători locali și internaționali și oferă peste 700 de soluții de asigurare, atât pentru clienți de retail, cât și corporate, oferă cele mai potrivite pachete de asigurare de răspundere profesională pentru medici și pentru clinicile medicale. În urma unui audit amănunțit al expunerii, în care se iau în calcul toate ipotezele, specialiștii Leader Team Broker creionează programe de asigurări corporate complete și complexe pentru clinici private, alegând asigurătorul cel mai potrivit, care acoperă toate situațiile la care clientul (clinica medicală) poate fi expus.

Astfel, soluțiile de asigurare oferite de Leader Team acoperă o gamă largă de prejudicii aduse de personalul medical pacienților, ca urmare a unor erori făcute din neglijenţă, imprudenţă sau cunoştinţe medicale insuficiente, precum și în caz de diagnostic și tratament greșite.

Pachetele de asigurare corporate pe care Leader Team Broker le oferă clinicilor private NU exclud întreruperea de sarcină la cerere, excepție făcând sarcinile obținute în urma unor tratamente de specialitate, inclusiv fertilizarea in-vitro.

Așadar, profesioniștii din domeniul medical pot apela la Leader Team Broker pentru încheierea asigurării obligatorii de malpraxis, specialiștii companiei de brokeraj urmând să creeze cel mai potrivit pachet de asigurare pentru fiecare client în parte.