Broker Asigurari Protectia Datelor

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre

SC LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL

 

SC LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL (in continuare “Leader Team”) cu sediul in Bucuresti, Strada Pictor Theodor Aman 11,etaj 1, Sector 1, CUI 18773947, J40/9965/2006, in calitate de operator de date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, va pune la dispozitie prezenta informare cu scopul de a lamuri modul si motivele prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal, si de a ne asigura ca regulile pe care le aplicam raman transparente pentru dumneavoastra.

Definitii

 • date personale inseamna orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare intre acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, varsta, sex, nationalitate, etnie, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, adresa IP, ocupatie, venit, cont bancar, orientare politica, religie, semnatura, etc.
 • date personale referitoare la condamnari penale, infractiuni si contraventii inseamna o categorie speciala de date personale care privesc fapte penale si contraventii savarsite de persoana vizata;
 • prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: asigurat, ruda/imputernicit al asiguratului;

Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal:

 • Prestarea serviciilor de asigurare, respectiv ofertare si emitere polite de asigurare, gestionare contracte de asigurare/polite, asistenta/solutionare daune, inclusiv verificare in scopul detectarii si prevenirii potentialelor fraude
 • Incheierea contractului de asigurare/polita de asigurare la care persoana vizata este parte
 • Cererea expresa a persoanei vizate pentru a obtine o oferta de asigurare prin intermediul Leader Team si a partenerilor nostri;
 • Indeplinirea obligatiilor legale;
 • Indeplinirea intereselor legitime ale Leader Team in contextul desfasurarii obiectului de activitate
 • Consimtamantul persoanei vizate, daca este cazul;

Durata – Pastrarea datelor cu caracter personal se face pentru durata impusa de scopurile mentionate la care se adauga perioada legala de arhivare.

Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de a accesa informatiile –Aveti dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram.
 • Dreptul la rectificare – Daca datele dumneavoastra personale sunt incorecte, aveti dreptul sa ne cereti sa le rectificam. In cazul in care comunicam tertilor date corectate ulterior, vom informa si tertii respectivi in acest sens.
 • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor – Puteti sa va opuneti primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastra. In cazul in care nu sunteti, cand deveniti client LEADER TEAM, putem sa va intrebam daca doriti sa primiti oferte personalizate. In cazul in care va razganditi ulterior, puteti opta sa nu mai primiti mesaje publicitare. Nu puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre LEADER TEAM daca avem obligatia legala de a le prelucra daca este necesar sa incheiem un contract cu dumneavoastra.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii –Aveti dreptul de a ne solicita sa restrictionam utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care considerati ca informatiile sunt inexacte sau prelucram datele in mod ilegal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveti dreptul sa ne solicitati sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal direct dumneavoastra sau unei alte companii. Aceasta se aplica in cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucram prin mijloace automate si cu consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract incheiat cu dumneavoastra. In cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal.
 • Dreptul la stergere – Puteti sa ne solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca:
  • datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea;
  • LEADER TEAM prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in mod ilegal, sau
  • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre LEADER TEAM.
 • Dreptul la reclamatii –In cazul in care nu sunteti satisfacut de modul in care am raspuns solicitarilor dumneavoastra, aveti dreptul sa faceti o reclamatie.
 • Trasferul datelor personale Datele cu caracter personal pot fi transferate, in functie de tipurile de asigurari pe care le vom intermedia pentru dumneavoastra catre:
  • autoritati de stat (inclusiv autoritati fiscale etc);
  • furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea politelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societati de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana, , prestatori de servicii de solutionare dosare dauna );
  • alte companii din grupul din care acestea fac parte;
  • societati de arhivare, furnizori de servicii IT si contabilitate, firme de curierat, cabinete de avocatura;

Ne puteti contacta prin:

Email: dpo@leaderteam.ro

Telefon: 031.410.04.31

Personal: Pictor Theodor Aman, Numarul 11, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, Romania

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei notificari privind protectia datelor dumneavoastra puteti sa le faceti in sectiunea urmatoare https://leaderteam.ro/gdpr-idd/

Programe de asigurari adaptate oricarui tip de client