Malpraxis cu pierderea vieţii pacientului. Comisia de Malpraxis sau actiunea în instanță?


Apelarea la instanță reduce timpul in care poate fi soluționat cazul de malpraxis si de asemenea de recuperare a daunelor produse. In cat timp se prescriu faptele de malpraxis? Legea nr. 95/2006, prevede următoarele “Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni”.

Aștept să văd pe dosar https://ziare.com/malpraxis/malpraxis-daune-proces-medici-deces-pacienta-operatie-alba-iulia-1722001 si completarea “SC. … ASIGURARI S.A: în calitate de asigurător de răspundere civilă al inculpatei a plătit, pentru aceasta, în baza contractului de asigurare nr.R 001… din data de…. în favoarea părţii civile (prin reprezentanţii legali), suma de … de euro, cu titlu de daune materiale, suma de … euro cu titlu de daune morale, plus dobânda legală calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la data efectuării integrale a plăţii”

Desigur, lipsa de predictibilitate a sumelor acordate ca daune morale este un factor important care poate duce la cresterea costurilor contractelor de asigurări de malpraxis si la o sublimitare a daunelor morale.