concept grafic cu doua laptopuri si doua brate umane cu un colac de salvare

Asigurarea profesională IT – instrument necesar în activitatea companiilor și profesioniștilor din domeniul tehnologiei


Orice activitate profesională este supusă unor riscuri care planează atât asupra prestatorilor de servicii sau de lucrări diverse, cât și asupra clienților acestora. Răspunderea civilă profesională implică asumarea remedierii pagubelor eventuale produse terților în cadrul unei activități, fie ei direct implicați, fie colaterali, din cauza unor erori care pot apărea cu sau fără voia profesioniștilor.

Astfel, pentru a reduce impactul negativ al eventualelor evenimente neprevăzute și, mai ales, pentru a diminua sau acoperi în totalitate pagubele care pot rezulta din culpa profesioniștilor într-un anumit domeniu, au apărut, ca o nevoie logică a pieței, produsele de asigurare de răspundere civilă profesională. Un capitol important al acestor tipuri de asigurări este legat de asigurările profesionale IT – un domeniu care se dezvoltă tot mai mult în ultima vreme și care are perspective solide de creștere în cadrul economiilor de pretutindeni. Cu atât mai mult, asigurările pentru profesioniștii IT au devenit utile și uneori necesare companiilor care desfășoară afaceri în acest domeniu dinamic.

Iată de ce acest articol va dezvălui unele aspecte importante ale asigurărilor de răspundere profesională în IT, mai ales în ceea ce privește evenimentele acoperite și beneficiile pe care le pot aduce astfel de asigurări companiilor și profesioniștilor angrenați în acest domeniu de activitate.

1. Asigurarea IT – ce presupune acest tip de asigurare de răspundere profesională?

asigurarea profesionala IT - cloud de cuvinte in limba engleza cu referire la securitatea IT

Activitatea de profesionist în domeniul IT&C este una foarte solicitată azi, atât din punctul de vedere al nevoii permanente de specialiști de care firmele din acest sector de activitate au nevoie, cât și în privința numărului de proiecte, tot mai numerose, pe măsura trecerii, la nivel global, către digitalizarea tot mai accentuată a companiilor și a activităților curente a acestora.

Astfel, specialiștii (tehnicieni, programatori, etc.) care activează în domeniul IT se confruntă tot mai adesea cu riscuri inerente acestui sector de afaceri. S-ar putea crede, la o privire superficială, că profesioniștii IT nu au cu ce riscuri să se confrunte într-o activitate de birou sau desfășurată complet pe laptopuri și computere de oriunde din lume. Totuși, riscurile programatorilor și ale altor profesioniști din domeniul IT sunt oarecum similare riscurilor cu care se confruntă și specialiștii din alte domenii de activitate mai ”vizibile” sau mai ”palpabile” decât domeniul tehnologiei informației.

Aceste riscuri apar mai ales în domeniile IT în care se oferă și consultanță specializată și creare de softuri care sunt implicate în buna funcționare a unei afaceri din punct de vedere legal. Astfel, un specialist IT sau chiar o firmă de consultanță IT și de producere de software pot greși în proiectarea sau crearea arhitecturii unui program informatic important pentru desfășurarea în condiții optime a operațiunilor unei firme client (de exemplu o greșeală de proiectare în softul de facturare sau de gestiune care poate avea repercusiuni legale importante asupra companiei care a folosit acel soft sau pierderi financiare grave din cauza lipsei unei evidențe corecte a stocurilor și a aprovizionării).

În mod evident, la descoperirea erorii, compania client se poate întoarce împotriva specialistului IT sau a companiei de software angajate pentru recuperarea prejudiciului creat și angajarea culpei acestora.

Tocmai aici este locul în care o asigurare profesională IT vine să protejeze profesioniștii și firmele IT de astfel de sincope sau erori umane, de altfel, inerente oricărei activități. Astfel, rolul acestui tip de asigurare de răspundere profesională este unul dublu: pe de o parte acoperă din punct de vedere al riscurilor meseriei pe specialiștii în IT. fie ei persoane fizice, fie persoane juridice, iar, pe de altă parte, vine să acopere în mod rapid pagubele pe care erorile acestora le-au provocat terților sau clienților care au suferit prejudicii din cauza erorilor, greșelilor, omisiunilor sau neglijenței umane specifice domeniului.

Desigur, pentru a deveni expert în domeniul IT este nevoie de abilități specifice, de pricepere, de acumularea unei cantități enorme de informații și cunoștințe, fie pe partea hardware (așa cum este cazul, de exemplu, al instalării și mentenanței unor rețele IT complexe), fie pe partea de creare a arhitecturii și de dezvoltare a diverselor programe pe baza cărora se desfășoară activitățile curente ale unei companii. Totuși, experiența bogată, profesionalismul de top și cunoștințele aprofundate în oricare dintre domeniile IT nu scutesc profesioniștii și firmele în care lucrează de neșansa ca la un moment dat ceva să meargă prost, o eroare să se strecoare în procesul de lucru, iar produsul final sau serviciul prestat să producă pagube celor cărora le este dedicat.

Ca profesionist IT, clienții tăi se bazează pe experiența ta de a proiecta, construi și da în funcțiune sistemele tehnologice care stau la baza activității lor economice. Munca în IT are un grad ridicat de complexitate, iar orice eroare poate conduce la prejudicii însemnate care pot însemna, de multe ori, acțiuni legale împotriva specialiștilor sau companiilor IT care vor vedea, astfel, materializarea riscului de a plăti compensații exorbitante din propriul buzunar.

Fără centura de protecție pe care o asigurare de răspundere profesională în IT o oferă în activitate o firmă, un freelancer sau chiar un angajat profesionist în acest domeniu este constant sub o amenințare financiară care poate pune în pericol chiar viitorul profesional al entităților enumerate.

 

2. Asigurarea de răspundere profesională în IT – evenimente și domenii acoperite

 asigurarea profesionala IT - concept grafic al unui bug software

Paleta de evenimente și domenii acoperite de o asigurare profesională IT este diversă, la fel cum diverse sunt și erorile, omisiunile și tipurile de neglijență care se pot petrece în acest domeniu dinamic de activitate. Pe lângă evenimentele specifice domeniului IT, legate, inerent, de ceea ce poate merge prost în ramurile hardware sau software, asigurările profesionale IT acoperă, așa cum vei vedea în rândurile care urmează, și o serie de bunuri și situații accesorii activității și personalului IT.

 • Acoperirea daunelor legate de atacurile cibernetice

Odată cu dezvoltarea accentuată activităților economice și a tranzacțiilor de orice tip către mediul online, se poate constata deja o mărire proporțională a atacurilor cibernetice prin care persoane rău intenționate încearcă să obțină acces la date sensibile pe care le pot valorifica ulterior prin diverse metode. Un exemplu clasic de risc legat de atacurile cibernetice care poate fi ușor protejat prin încheierea unei asigurări profesionale IT este spargerea bazelor de date ale clienților și scurgerea de date privind identitatea și informațiile financiare ale persoanelor. Acest eveniment se poate întoarce împotriva companiei IT care deține serverele care operau aceste date sau împotriva celor care au proiectat și implementat arhitectura de protecție a sistemelor IT respective.

Un alt exemplu, de o natură ceva mai trivială, este cel în care un angajat al unei companii IT uită să securizeze accesul la computerul pe care sunt stocate datele clienților, iar unele persoane pot extrage aceste date și folosi în scopuri neautorizate. În același mod, asigurarea de răspundere profesională IT operează și în acest caz protejând persoana din a cărui neglijență s-a produs scurgerea de informații, dar și compania la care lucrează de daunele cerute de cei afectați de eveniment.

 • Acoperirea pentru daune provocate de erori umane, omisiuni sau greșeli diverse în activitatea IT

Asigurările profesionale IT se adresează profesioniștilor persoane fizice, freelanceri, dar și companiilor care activează în sfera mai largă a IT-ului, sferă care poate îngloba o serie de roluri precum:

 • Specialiști în securitate online și cibernetică;
 • Experți hardware;
 • Consultanți IT;
 • Administratori de baze de date;
 • Manageri de proiect în IT;
 • Programatori back-end;
 • Developeri front-end și creatori de site-uri web și aplicații;
 • Designeri de sisteme de operare;
 • Dezvoltatori de software.

În oricare dintre aceste scenarii de lucru pot exista scăpări sau greșeli, fie că este vorba de greșeli de programare, de design, de implementarea soluțiilor IT adecvate pentru securitatea cibernetică sau de erori de apreciere și de sfaturi și orientări greșite acolo unde este vorba de consultanță IT. Clienții care sunt prejudiciați din cauza acestor greșeli sau neglijențe pot cere daune către responsabilii IT, daune care pot fi apreciabile din punct de vedere financiar. Cu acoperirea furnizată de o asigurare profesională IT se elimină, practic, riscul ca activitatea firmei sau cariera specialiștilor IT să fie afectate în mod serios.

 • Acoperirea daunelor sau distrugerilor clădirilor sau ale infrastructurii IT și echipamentelor electronice

Asigurările IT acoperă nu doar persoanele angrenate în acest domeniu de activitate. Prin extensie, acest tip de asigurări pot proteja și clădirile și echipamentele IT găzduite în interiorul acestora. Spre exemplu, o firma care găzduiește servere și livrează miilor de clienți servicii de hosting de site-uri web sau de aplicații specializate se poate confrunta cu un eveniment negativ din gama incendiilor, cutremurelor de pământ sau a inundațiilor, ori cu anumite cazuri de vandalism, sau de efracție care pot conduce la distrugerea sau furtul echipamentelor IT care constituiau baza desfășurării afacerii, si care, de cele mai multe ori, sunt foarte scumpe.

În același timp, infrastructura IT (echipamente, terminale, servere, etc.) poate fi protejată prin intermediul acestor asigurări de utilizarea defectuoasă de către angajați sau de daunele care pot apărea prin neglijență. Daunele provocate astfel infrastructurii au efecte negative atât asupra companiei proprietare cât și asupra clienților pe care infrastructura respectivă îi deservea.

 • Acoperirea costurilor medicale ale angajaților din IT 

Asigurările IT pot privi și aspecte colaterale activității din acest domeniu. Astfel, pentru angajații cheie din domeniu, unele firme pot încheia asigurări IT de natură medicală pentru prevenirea sau tratarea diverselor afecțiuni sau pentru efectuarea diverselor controale medicale. Este, dacă vreți, un produs cu dublu rol, atât de a preveni indisponibilizarea unui angajat din motive medicale, cât și de a-l motiva, recompensa sau fideliza față de firmă.

 • Acoperirea riscurilor pentru autoturisme în exploatarea legată de domeniul IT

Chiar și autoturismele folosite pentru mobilitatea atât de necesară domeniului IT pot fi acoperite prin intermediul unei asigurari IT.  Astfel, firmele și profesioniștii din IT pot opta pentru produse și servicii din sfera RCA sau CASCO ținând cont de situațiile care trebuie asigurate și de riscurile ce pot apărea.

 

3. Asigurările pentru profesioniști în IT – principalele beneficii și modurile de accesare și contractare

Asigurările IT oferă o serie de avantaje profesioniștilor sau companiilor care activează în această sferă de activitate.

 • Predictibilitate asupra activității curente și a dezvoltării viitoare

Unul dintre cele mai mari avantaje ale încheierii unei asigurări profesionale IT este sentimentul de siguranță pe care îl oferă companiei și profesioniștilor din domeniul IT. Știind că activitatea, cariera și bunurile de orice natură angrenate în activitate sunt asigurate pentru cele mai proaste scenarii care pot surveni la un moment dat, indiferent de cauze, managerii companiilor IT și profesioniștii acestui domeniu, în egală măsură, se pot concentra mai mult pe munca specifică, pe dezvoltarea și punerea în practică a strategiilor de creștere a operațiunilor. Nu vor exista, astfel, sincope majore de-a lungul desfășurării proiectelor, fluxurile financiare necesare nu vor fi întrerupte sau anulate, iar compania sau freelancerii IT vor reuși să treacă cu bine peste riscurile inerente domeniului chiar și în cazul producerii evenimentelor asigurate.

 • Protecție completă în cazul producerii unui eveniment cu repercusiuni potențiale grave

În cazul producerii unui eveniment asigurat, asigurarea profesională IT îți garantează faptul că asigurătorul va acoperi cheltuielile prevăzute în contractul de asigurare produse ca urmare a producerii evenimentului. Aceste cheltuieli pot greva în mod semnificativ bugetele individuale ale freelancerilor IT sau ale companiilor de profil și pot include: cheltuieli judiciare cu procesele intentate de clienți păgubiți, taxe administrative, despăgubiri legale acordate prin justiție sau la înțelegerea părților, etc.

Așadar, asigurările IT sunt elemente esențiale de luat în considerare în cazul desfășurării unei activități din sfera IT deoarece asigură funcționarea fără sincope a proiectelor derulate și satisfacerea financiară a tuturor actorilor implicați în relațiile comerciale sau administrative tipice activităților din domeniul IT.

Sursa foto: Pixabay.com