Coasigurarea - ce inseamna, cine poate fi coasigurat si care sunt conditiile pentru a obtine ace

Coasigurarea – ce înseamnă, cine poate fi coasigurat și care sunt condițiile pentru a obține acest statut?


Asigurările de sănătate au ca scop principal protejarea oamenilor de costurile pe care le presupun serviciile medicale în caz de boală sau de accident. Chiar dacă în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate doar angajații pot beneficia de asigurare, conform legii, și membrii familiei care nu lucrează pot obține aceleași beneficii prin coasigurare. Acest lucru înseamnă că angajații care sunt asigurați în sistemul public de sănătate îi pot lua în întreținere, astfel încât să poată beneficia și aceștia de servicii medicale gratuite în sistemul de asigurări de sănătate. Cine poate fi coasigurat, care sunt condițiile și actele necesare, precum și alte informații utile despre acest subiect, vei afla în articolul următor.


1. Cine poate fi coasigurat și care sunt actele necesare?

1. coasigurarea - medic, pacient, consult

Orice persoană își dorește să se asigure că familia sa beneficiază de acoperire financiară în cazul apariției unor probleme de sănătate. Dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate, o metodă la îndemână este să iei drept coasigurat un membru al familiei care nu are venituri. Potrivit Legii Sănătățîi nr. 25/2006, statutul de coasigurat poate fi obținut de către părinții, soția sau soțul persoanei asigurate. Pentru a putea să verifici calitatea de asigurat, o poți face online, pe site-ul CNAS sau al caselor de asigurări de sănătate.

Prin urmare, dacă ești asigurat, ai dreptul să iei în întreținere membrii familiei pe care îi prevede legea. Astfel, aceștia capătă calitatea de coasigurati, având acces la aceleași servicii medicale ca tine. În acest scop sunt necesare anumite documente pe care trebuie să le depui la angajator. Descoperă în continuare ce acte sunt necesare pentru asigurarea de sănătate și pe cine poți lua coasigurat.

1.1. Cine poate beneficia de o coasigurare de sănătate?

Angajații care au venituri impozabile și sunt înregistrați în sistemul public de sănătate pot lua în întreținere un membru al familiei, care să devină coasigurat. Aceștia trebuie să anunțe angajatorul cu privire la decizia luată și să facă toate demersurile necesare, inclusiv depunerea actelor la departamentul de Resurse Umane.

Coasigurarea este o modalitate prin care o persoană poate beneficia de asigurare de sănătate, fără să plătească contribuție, datorită faptului că este în întreținerea unei persoane asigurate. Statutul de coasigurat poate fi obținut de către soția, soțul sau părinții salariatului și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să se afle în relație de rudenie cu persoana care are calitatea de asigurat;
 • să nu aibă venituri proprii sau venituri de până la 20% din salariul de bază minim brut pe țară, să nu dețină terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes sau de peste 20.000 m2 în zonele montane și să nu se afle în întreținerea altei persoane.

De asemenea, pentru orice modificare care intervine în cele declarate, coasiguratul se obligă să anunțe angajatorul în cel mai scurt timp posibil.

În ceea ce privește copilul, acesta nu poate avea calitatea de coasigurat, ci aceea de persoană aflată în întreținere. Copiii cu vârsta de până la 18 ani și tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, dacă își continuă studiile, sunt incluși în categoria de persoane care beneficiază de asigurare, fără sa plătească contribuție. De asemenea, tot în această categorie pot fi încadrați și:

 • Studenții și doctoranzii care desfășoară activități didactice;
 • Tinerii care au până în 26 de ani și provin din sistemul de protecție al copilului;
 • Soția, soțul și părinții care nu venituri proprii și se află în întreținerea persoanei asigurate;
 • Femeile însărcinate și lăuzele;
 • Persoanele cu handicap;
 • Persoanele cu anumite afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate;

Persoanele fizice care au în posesie terenuri agricole și silvice cu o suprafață mai mare de 10.000 de metri pătrați în zonele colinare sau de șes, precum și cele care dețin terenuri de peste 20.000 de metri pătrați în zonele montane nu sunt persoane considerate aflate în întreținere.

Coasigurarea este valabilă pe toată perioada în care salariatul este asigurat în sistemul public de sănătate. Dacă acesta pierde dreptul de asigurat, și coasiguratul va pierde această calitate și drepturile pe care asigurarea le conferă.

1.2. Acte necesare pentru coasigurat

Persoanele care sunt salariate, obțin venituri care se impozitează și sunt înregistrate în sistemul public de sănătate pot lua în întreținere alți membri ai familiei. Acestea trebuie să anunțe angajatorul și să depună documentele necesare.

Pentru a deveni coasigurat, sunt necesare următoarele acte:

 • copii ale cărții de identitate, atât ale asiguratului, cât și ale persoanei care urmează să devină coasigurat.
 • declarație pe propria răspundere prin care persoana coasigurată confirmă că nu realizează venituri proprii.
 • declarație pe propria răspundere prin care persoana asigurată confirmă că are în întreținere coasiguratul.
 • actul care atestă relația de rudenie.
 • documentul din care rezultă reținerea contribuției de sănătate (de exemplu, adeverința de salariat).

1. cine poate fi coasigurat - medic, fisa

2. Coasigurat în sănătate – etapele de obținere ale acestui statut și principalele beneficii

Atunci când ești asigurat, ai mai multă liniște știind că vei beneficia de suport financiar în cazul apariției unor situații neprevăzute. În momentele dificile acest lucru este extrem de important deoarece îți oferă acces la serviciile medicale de care ai nevoie. Persoanele care nu au venituri și îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege au și ele la dispoziție o soluție, putând deveni coasigurați. Astfel, vor beneficia de servicii medicale la aceleași standarde ca persoanele asigurate. Pot exista coasigurați atât în asigurările medicale de stat, cât și în cele private, fiecare având avantajele sale în momentele în care te confrunți cu provocări. Important este să fii prevăzător și să alegi planul potrivit pentru nevoile tale și pentru cei apropiați.

2.1. Ce beneficii medicale obține un coasigurat?

Asigurarea medicală de stat (CASS) este obligatorie pentru orice persoană care este angajată cu contract de muncă. Obligația de a declara și de a plăti contribuțiile sociale revine angajatorului care le reține la sursă lunar. Contribuția pe care o plătește persoana asigurată este de 10% din salariul minim brut pe economie, acest lucru oferindu-i acces la servicii medicale gratuite. Însă, pe lângă cei angajați, există și alte persoane care beneficiază gratuit de aceste avantaje prin coasigurare.

2. acte necesare coasigurat - medic, pacient, consult

Marele beneficiu al coasigurării este faptul că persoanele care se încadrează în condițiile pe care le prevede legea pentru a deveni coasigurat au acces la servicii medicale de bază. În plus, acestea nu trebuie să plătească contribuțiile lunare aferente, așa cum se întâmplă în cazul unui angajat obișnuit. De cealaltă parte, salariații care au persoane în întreținere pot beneficia de deduceri personale dacă nu depășesc o anumită valoare a salariului. Această deducere variază în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere. Pentru copiii minori, deducerea se poate acorda ambilor părinți, dar pentru celelalte categorii de persoane, aceasta se acordă doar unui singur contribuabil.

Printre serviciile medicale de care pot beneficia asigurații și coasigurații lor se numără:

 • Servicii de medicină primară, pe care le acordă medicul de familie;
 • Consultații medicale la domiciliu;
 • Consultații pentru afecțiuni acute;
 • Asistență stomatologică;
 • Servicii medicale spitalicești precum internări sau urgențe medico-chirurgicale;
 • Consultații periodice pentru persoanele cu boli cronice;
 • Analize de laborator și investigații imagistice;
 • Servicii medicale de urgență atunci cand te afli pe teritoriul unui stat european;
 • Alte servicii medicale adiționale.

Serviciile medicale pe care le poți accesa prin coasigurare oferă o mulțime de avantaje, dar au și câteva limitări. Spre exemplu, anumite specialități medicale sunt garantate doar dacă medicul de familie consideră necesar și îți oferă un bilet de trimitere. De asemenea, mulți asigurați se confruntă frecvent cu probleme legate de calitatea actului medical.

De aceea, o asigurare de sănătate privată vine în completarea celei de stat, punând la dispoziție servicii, tratamente și investigații medicale de calitate și acces la clinici de specialitate. În acoperiri pot fi incluse:

 • servicii medicale în ambulatoriu: analize, consultații, spitalizare de zi, RMN, investigații medicale;
 • servicii medicale de spitalizare: intervenții chirurgicale, imagistică, analize pe perioada spitalizării;
 • recuperare medicală;
 • tratament în cazul unor boli grave.

Asigurarea privată oferă acces la servicii medicale complete în sistemul privat și poate include și un coasigurat soție/soț și copil cu vârsta cuprinsă între 1 și 18 ani. Bineînțeles, condițiile sunt diferite de la o companie la alta. Pentru că un plus de protecție nu strică niciodată când vine vorba de sănătate, pachetele de asigurări private pot fi personalizate în funcție de nevoile pe care le ai și de bugetul disponibil. Astfel, întreaga familie poate beneficia de cele mai bune tratamente posibile, fără grija cheltuielilor. Datorită avantajelor pe care le au, și firmele au început să includă în pachetul de beneficii pentru salariați astfel de asigurări, care au rolul de a crește confortul angajaților în ceea ce privește sănătatea și partea financiară.

O altă metodă de protecție pentru tine și pentru familia ta este asigurarea de viață care te poate ajuta să depășești mai ușor situațiile neprevăzute și dificile. Aceasta poate include diferite riscuri, precum riscul de deces, boli grave sau afecțiuni cu un grad mare de gravitate, arsuri, fracturi sau spitalizare ca urmare a unor boli sau în urmă accidentării.

2.2. Coasigurarea de sănătate – cum se obține?

Calitatea de coasigurat este înregistrată după ce salariatul care vrea să ia în întreținere soțul, soția sau părinții fără venituri informează angajatorul despre acest lucru și pune la dispoziția acestuia documentele necesare, care se vor anexa la dosarul de personal.

Următorul pas este depunerea acestor acte la autorități. Statutul de coasigurat trebuie declarat în fiecare lună de către angajator prin completarea formularului 112 – “ Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” în secțiunea Detalii Coasigurați, unde se vor trece datele acestora (nume, prenume, CNP și gradul de rudenie). Dacă coasigurații nu apar în evidența Caselor de Asigurări, dovada se poate face prin următoarele actele justificative:

 • carte de identitate aflată în termen de valabilitate;
 • documente care confirmă gradul de rudenie cu persoana asigurată;
 • declarație pe propria răspundere că persoana coasigurată nu realizează venituri;
 • declarație din partea persoanei asigurate că are în întreținere soțul/soția sau părintele care urmează să fie coasigurat.

Casele de asigurări sunt obligate să îndeplinească orice demers legal, care stă în competența lor, pentru a le oferi asiguraților acces la pachetul de servicii medicale de bază prin eliberarea adeverințelor de asigurat.

Prin urmare, poți lua foarte ușor coasigurat un membru al familiei dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Astfel, soțul, soția sau părintele va beneficia de aceleași drepturi ca și tine și va avea acces la servicii medicale în sistemul public de sănătate.

 

Acum că ai aflat mai multe informații despre ce este coasigurarea și cine poate fi coasigurat, este timpul să acorzi mai multă atenție planurilor de protecție pentru tine și pentru familia ta. Pentru că viața are provocările ei, este important să nu lași evenimentele neprevăzute să te surprindă și să fii mereu pregătit să faci față cu brio situațiilor mai puțin plăcute. Fie că ești asigurat în sistemul de sănătate de stat și soția sau soțul este coasiguratul tău, fie că alegi să beneficiezi de un plus de protecție cu o asigurare privată, este bine să ai mereu o plasă de siguranță în orice moment. Ținând cont de faptul că există o mulțime de provocări cu care te poți confrunta, ai posibilitatea să alegi din diferite opțiuni personalizate și adaptate perfecte nevoilor tale. Este, de asemenea, important să faci acest lucru din timp și să nu aștepți să te îmbolnăvești tu sau un membru al familiei.

 

În concluzie, coasigurarea reprezintă o modalitate prin care persoanele care sunt asigurate la sănătate în sistemul public pot lua în întreținere anumiți membri ai familiei precum soț, soție sau părinți, cu condiția ca aceștia să nu realizeze venituri proprii. Printr-o astfel de procedură, aceștia vor dobândi calitatea de coasigurați, putând apela la aceleași servicii medicale ca și persoană asigurată. Minorii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani care își continuă studiile sunt asigurați automat în sistemul de sănătate, fără să plătească vreo contribuție la stat.

 

Sursă foto: pexels.com.