Pentru maşinile care nu circulă, este obligatoriu RCA-ul?

Asigurarea RCA este obligatorie pentru toate autovehiculele înmatriculate, chiar dacă acestea nu sunt folosite. Şoferii riscă amezi intre 1.000 si 2.000 de lei dacă nu cumpăra o poliţă RCA. Mai exact, dacă este vorba despre un autoturism nefolosit/abandonat, există riscul ca acesta să ia foc sau plece de pe loc dacă nu este parcat corespunzător, avariind alte autoturisme. Cu alte cuvinte, şi aceste autovehicule trebuie asigurate în mod obligatoriu.

In concluzie, masina dvs poate avaria alte autoturisme poate genera si alte pagube, daune materiale, vătămări corporale inclusiv daune morale. Un auto poate să ia foc din tot felul de motive, indiferent de cât de noua este mașina. În conditii normale, doar autoturismele cu defecte din fabrică sau cele in care s-a intervenit de catre mecanici neavizati, prezintă risc de incendiu. Un scurt-circuit sau o scurgere accidentală de carburant sunt cauzele principale. Dacă acel scurt-circuit se întamplă când masina e parcată? Are casco? Dar si RCA?

Pe domeniul public intâlnim si vehicule care nu sunt utilizate de proprietari potrivit destinației (remorci, rulote) si staționeză neasigurate o perioadă de timp. Sunt situații întâlnite în dosare de daune gestionate de departamentul nostru, când proprietarul unei mașini abandonate pe spațiul public a beneficiat de culpă comună când mașina staționată a fost lovită de un alt auto.  Cazul de culpă comună atrage răspunderea pentru prejudicii cauzate terților.

Lucrurile nu stau bine nici in trafic, se estimează că peste 22 % dintre autoturismele aflate în trafic nu au RCA valabil.

Persoanele care au în posesie autovehicule înmatriculate trebuie să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente.

(1) Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA în următoarele situații:

  1. a) pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale;
  2. b) pe perioada imobilizării vehiculului.

(2) Procedura suspendării contractului RCA se stabilește prin ordin comun al ministrului afacerilor interne, ministrului transporturilor și A.S.F.

(3) Asiguratul are obligația ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public, pentru a nu avea potențial generator de daune.

Art.3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei „fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că răspunderea civilă pentru pagubele produse de vehiculele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul lor este acoperită prin asigurare”.

Prin transpunerea acestei prevederi în Legea 136/1995 cu toate modificările şi completările ulterioare, a fost stabilită atât obligaţia încheierii asigurării RCA, cât şi sancţiunile aplicabile la încălcarea acestei obligaţii:

Art. 48. – Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta. Art. 64. – Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 48 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul Poliţiei. Art. 66. – Pentru sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 63 şi 64, plângerile se depun la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Marius Constantinescu

Director de Daune

Leader Team Broker de Asigurare